Kollerupparkens grundejerforening

Velkommen til Kollerupparkens grundejerforenings hjemmeside.


Information til medlemmerne

Husk arbejdsdag i grundejerforeningen – Vi mødes på fællesarealet, søndag d. 29. april 2018 kl. 10-13. Vi ses Haveudvalget.

Aflæsning af varmemåler – Den årlige aflæsning af varmemåleren bliver foretaget mandag den 30. april i tidsrummet mellem kl. 16 og 19. Husejeren bedes sørge for, at der er nogen hjemme og måleren er tilgængelig.
Hvis der ønskes aftale om andet tidspunkt, så kontakt venligst Anette Elbrandt (Kollerupparken 30) på tlf. 40169834.

NB. Gælder ikke for huse med ny varmemåler, der bliver fjernaflæst.

Med venlig hilsen Georg og Anette.

Generalforsamling 2018
Kollerupparkens grundejerforening afholder generalforsamling
Torsdag 14. Juni 2018, kl. 19:30
i Kultur- & Borgerhus, med dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 30. april 2018.