Kollerupparkens grundejerforening

Velkommen til Kollerupparkens grundejerforenings hjemmeside.


Information til medlemmerne

Aflæsning af varmemåler. Den årlige aflæsning af varmemåleren bliver foretaget onsdag den 3. maj 2017 i tidsrummet mellem kl. 15 og 21. Husejeren bedes sørge for, at der er nogen hjemme og måleren er tilgængelig. Hvis der ønskes aftale om andet tidspunkt, så kontakt venligst Anette Elbrandt (Kollerupparken 30) på tlf. 40169834.

OBS Det er muligt at foretage en selvaflæsning ved at tage et billede af målervisningen og sende det til info@kollerupparken.dk Senest tirsdag d. 2. maj 2017.

Med venlig hilsen Teknisk Service

Generalforsamling:
Kollerupparkens Grundejerforening afholder generalforsamling 15. juni 2017. Kl. 19:30. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden (Hyttevænget 63) ihænde senest 30. april.

Med venlig hilsen
Formand Helge Petersen