Kollerupparkens grundejerforening

Ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 2023
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. oktober 2023 kl. 18:30 på Rådhuset (Havet). På generalforsamlingen vedtog vi budget frem til ultimo september. Da fjernvarmeprojektet endnu ikke er afsluttet indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling om forlængelse af budgettet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Varmeforsyningen er taget ude af drift
Foreningens varmeforsyning er taget ude af drift endeligt. Anlæg er blevet tømt for vand. Først når huset er gået over til FV, vil der igen være varme.

Fjernvarme / Ny vandforsyning
Grave- og installationsarbejde på privat grund, foreningens fællesareal og Kollerupparken. Entreprenøren er i gang med etableringen af forsyningsnettet, stikledningerne, målerbrønde og units til fjernvarme og vandforsyning. Arealet er afspærret. Arbejdsperiode 17.8.22 – 20.10.23.
Dokumenter vedr. projektet er placeret under menupunktet ANLÆG OG TEKNIK / FJERNVARME. Læs også referater fra bestyrelsesmøderne.

 

Klik på ikonet for at læse mere om Nabohjælp

 

Rediger side