Fakta om grundejerforeningen     

Foreningen er oprettet den 18. juni 1967 og er hjemhørende i Vallensbæk kommune.
Bebyggelsen består af 31 rækkehuse og 26 kædevillaer. Bygherre var murermester Hugo Brofald, Hvidovre og investeringsselskabet Erik Christensen A/S, Herlev; Arkitekt var Henri Hansen, Klampenborg.
Foreningen har 57 pligtige medlemmer, der ejer rækkehusene på Hyttevænget 25-85 (ulige husnumre) og kædevillaerne på Kollerupparken 2-52 (lige husnumre).
Der var fælles varmecentral, der forsynede foreningens huse med varme, varmt og koldt vand i perioden 1967-2023. I år 2023 gik husene over til privat forsyning med fjernvarme (VFVS) og vand (VSVF). Der er fælles kabel-TV-forsyning, som ikke er pligtige siden år 2018.