Fakta om grundejerforeningen     

Foreningen er oprettet den 18 juni 1967, og er hjemhørende i Vallensbæk kommune.
Medlemmer er ejerne af rækkehusene på Hyttevænget 25-49 & 53-85 (ulige husnumre) og kædevillaerne på Kollerupparken 2-52 (lige husnumre), samt lejeren af ejendommen Hyttevænget 51, 2665 Vallensbæk Strand.

Bebyggelsen består af 31 rækkehuse og 26 kædevillaer. Bygherre er murermester Hugo Brofald, Hvidovre og investeringsselskabet Erik Christensen A/S, Herlev. Arkitekt: Henri Hansen, Klampenborg.

Foreningen har 56 pligtige medlemmer, der i fællesskab ejer ejendommen på Hyttevænget 51, der består af en beboelsesejendom, der udlejes, samt et varmecentral, der forsyner foreningens huse med varme, samt varmt og koldt vand. Der er fælles kabel-TV-forsyning.
Drift af varme- og vandforsyningsanlæg, drift af TV-anlæg, samt vandforbrug betales over kontingentet til grundejerforeningen.